Warning message

Submissions for this form are closed.

Registratie van een taxivoertuig

Let op : dit formulier is alleen bedoeld om een voertuig in te schrijven waarvoor u al een exploitatievergunning heeft. Om een nieuwe vergunning voor taxidiensten aan te vragen, of om het aantal stickers dat u hebt te verhogen, vult u het juiste formulier in, dat hier beschikbaar is.

Voor meer informatie, bel 02 204 14 04 of neem contact op met taxi@gob.brussels

Ga voor meer informatie naar Bezoldigd vervoer | Brussel Mobiliteit

Contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire, cliquez ici


Ne communiquez aucun mot de passe via Yakforms.