Registratie van een taxivoertuig

Let op : dit formulier is alleen bedoeld om een voertuig in te schrijven waarvoor u al een exploitatievergunning heeft. Om een nieuwe vergunning voor taxidiensten aan te vragen, of om het aantal stickers dat u hebt te verhogen, vult u het juiste formulier in, dat hier beschikbaar is.

Voor meer informatie, bel 02 204 14 04 of neem contact op met taxi@gob.brussels

Ga voor meer informatie naar Bezoldigd vervoer | Brussel Mobiliteit

 
1 Start 2 Formuliergegevens controleren vóór indiening 3 Bevestiging
Gegevens van de vergunninghouder
Contactgegevens van de exploitant
De vergunninghouder mag ofwel zelf rechtstreeks exploitant zijn als natuurlijke persoon ofwel via een rechtspersoon werken, voor zover hij er als bestuurder met het dagelijkse beheer belast is.
Oud voertuig
Nieuw voertuig
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

Attest van uw verzekeraar, waarin moet staan dat:

  1. het voertuig als taxi is verzekerd;
  2. de burgerlijke aansprakelijkheid van de exploitant gedekt is voor schade veroorzaakt aan
    vervoerde personen en aan derden in het kader van zijn activiteit.
Als het voertuig uitgerust is met een digitale taximeter, het bewijs dat deze het aanvaardingsmerk bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters heeft ontvangen
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Betaalbewijs voor de registratie van het voertuig en de aflevering van het nieuwe vignet (nl. € 100). Dit bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer BE92 0912 3109 2223 / BIC-code: GKCCBEBB (Mededeling: 999830 – 999831 - Registratie van een voertuig + naam van de firma).
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

Contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire, cliquez ici


Ne communiquez aucun mot de passe via Yakforms.