Aanvraag voor een bekwaamheidscertificaat als taxichauffeur

Voor meer informatie, bel 02 204 14 04 of neem contact op met taxi@gob.brussels

Ga voor meer informatie naar Bezoldigd vervoer | Brussel Mobiliteit

 
1 Start 2 Formuliergegevens controleren vóór indiening 3 Bevestiging
Contactgegevens van de kandidaat-chauffeur
Adres
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

Als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, kunt u een uittreksel uit het strafregister krijgen via de IRISbox.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Getuigschrift basisonderwijs, getuigschrift secundair onderwijs, attest van een talencentrum of online examen via het Brulingua-platform.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

Als u een taaltest wilt doen, ga dan naar het Brulingua-platform.

Een bewijs van twee jaar ervaring als VVC-chauffeur binnen de vijf jaar die de datum van 21.10.2022 voorafgaan (attest van reserveringstussenpersonen en/of een taxi-uitbater)
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Duidelijke foto op witte achtergrond (ID, paspoort type)
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png.
Het betalingsbewijs van de kosten voor de opening van het dossier : 75 euro te storten op rekeningnummer BE92 0912 3109 2223 / BIC-code: GKCCBEBB, met de vermelding "999803 aanvraag BC naam + voornaam".
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

Contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire, cliquez ici


Ne communiquez aucun mot de passe via Yakforms.