Transition LVC - VVC Overgang

Demandes de transition LVC / VVC-overgangstoepassingen

Les demandes de transition de véhicules du statut de service de location de véhicule avec chauffeur (LVC) vers le statut de taxi de rue était possible jusqu'au 21 janvier à minuit. Il n'est maintenant plus possible de demander la transition.

Aanvragen voor de overgang van voertuigen van de status van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (VVC) naar de status van straattaxi waren mogelijk tot 21 januari middernacht. Het is nu niet meer mogelijk om de overgang aan te vragen.

Nouvelles demandes d'autorisations et demandes d'augmentation du nombre de vignettes Taxi / Nieuwe aanvragen voor vergunningen en verzoeken om verhoging van het aantal taxistickers

Si vous désirez demander une nouvelle autorisation pour un service de taxi ou augmenter le nombre de véhicules, merci de remplir le formulaire ci-dessous dans votre langue choisie.

Als u een nieuwe taxivergunning wilt aanvragen of het aantal voertuigen wilt uitbreiden, vul dan het formulier in de taal van uw keuze in.

Enregistrement d'un véhicule taxi/Registratie van een taxivoertuig

Si vous avez déjà obtenu une autorisation d'exploiter un service de taxi ou que vous avez déjà obtenu une augmentation du nombre de vignettes et que vous souhaitez enregistrer votre véhicule taxi, veuillez utiliser le formulaire ci-dessous.

Als u al een taxivergunning heeft verkregen of een uitbreiding van het aantal taxi's en u wilt uw taxivoertuig aanmelden, gebruik dan onderstaand formulier.